Välkommen till våra webbplatser!

Känner du till alla dessa kunskaper om motståndstråd?

För motståndstråden kan styrkan i vårt motstånd bestämmas utifrån motståndstrådens motstånd. Ju större dess kraft, det är möjligt att många människor inte vet hur man väljer motståndstråd, och det finns inte mycket kunskap om motståndstråden. Kommer Xiaobian att förklara för alla.

Motståndstråd är den vanligaste typen av värmeelement. Dess funktion är att generera värme efter aktivering och omvandla elektrisk energi till värme. Motståndstråd har ett brett utbud av applikationer. Många vanliga elektriska värmeenheter använder motståndstråd som värmeelement. Därför används motståndstråd i medicinska, kemiska, elektroniska, elektriska, metallurgiska maskiner, keramisk glasbearbetning och andra industrier.

dsjhajkhd

1. Arbetsprincipen för motståndstråd

Arbetsprincipen för motståndstråd är densamma som för andra metallvärmeelement, och det är det elektriska uppvärmningsfenomenet efter att metall har aktiverats. Elektrisk uppvärmning betyder att efter att strömmen passerar ledaren genererar strömmen en viss mängd värme och överförs av ledaren. Motståndstråden i sig är en metalledare som avger värme och ger värmeenergi efter att ha fått ström.

2. Klassificering av motståndstråd

Typerna av motståndstråd är uppdelade efter innehållet av kemiska element och organisationsstrukturen hos motståndstråden. Det finns motståndstrådar av järn-krom-aluminiumlegering och trådar för motstånd av nickel-kromlegering. Som elektriska värmeelement har dessa två typer av motståndstrådar olika funktionella egenskaper.

3. egenskaperna hos motståndstråd

Motståndstråden kännetecknas av högtemperaturmotstånd, snabb uppvärmning, lång livslängd, stabil motståndskraft, liten effektavvikelse, enhetlig gängstigning efter sträckning och ljus och ren yta. Den används i stor utsträckning i små elektriska ugnar, muffelugnar, värme- och luftkonditioneringsutrustning, olika ugnar, elektriska uppvärmningsrör och hushållsapparater etc. Olika icke-standardiserade industriella och civila ugnsstänger kan utformas och produceras efter användarens behov.

4. fördelarna och nackdelarna med resistent tråd av järn-krom-aluminiumlegering

Motståndstråden av järn-krom-aluminiumlegering har fördelen med hög arbetstemperatur. Experimentet visar att den maximala arbetstemperaturen för järn-krom-aluminiumlegeringsmotståndstråden kan nå 1400 ° C. Motståndstråden av järn-krom-aluminiumlegering har lång livslängd, hög resistivitet, hög ytblandning och god oxidationsbeständighet.

Nackdelen med motståndstråd av järn-krom-aluminiumlegering är dess låga hållfasthet i miljöer med hög temperatur. När temperaturen ökar kommer motståndstråden för järn-krom-aluminiumlegering att öka plasticiteten, vilket innebär att motståndstråden av järn-krom-aluminiumlegering är benägen att deformeras vid höga temperaturer. Och det är inte lätt att reparera efter deformation.

5. fördelarna och nackdelarna med motståndstråd av nickel-kromlegering

Fördelarna med nickel-kromlegeringsmotståndstråd är hög hållfasthet i högtemperaturmiljö, långvarig högtemperaturdrift är inte lätt att deformera och det är inte lätt att ändra strukturen och den normala temperatur plasticiteten hos nickel-kromlegeringsmotstånd tråd är bra och reparationen efter deformation är relativt enkel. Dessutom har nickel-kromlegeringsmotståndstråd hög emissivitet, icke-magnetisk, god korrosionsbeständighet och lång livslängd.

Nackdelen med nickel-kromlegeringsmotståndstråd är att arbetstemperaturen inte kan nå nivån för den tidigare motståndstråden. Tillverkning av motståndstråd av nickel-kromlegering kräver användning av nickel. Priset för denna metall är högre än för järn, krom och aluminium. Därför är tillverkningskostnaden för nickel-kromlegeringsmotståndstråd relativt hög, vilket inte bidrar till kostnadskontroll.


Inläggstid: 30-30-2020